არის თუ არა LGBT საზოგადოება საშიში ჩვენი საზოგადოებისათის?
Admin, 22/05/18, 185 ნახვა
არის თუ არა LGBT საზოგადოება საშიში ჩვენი საზოგადოებისათის?
LGBT Flag
ამ კითხვას რომ პასუხი გავცეთ,უპირველეს ყოვლისა,უნდა განვსაზღვროთ, რაარის პრობლემის არსი და საიდან მოდის ზოგადად საფრთხე,რომელმაცშეიძლება შეცვალოს ჩვენი საზოგადოება? საზიანოდ შეიძლება ჩავთვალოთეკონომიკური პრობლემები,სამოქალაქოდაპირისპირებები,ეპიდემიები,სხვადასხვა დაავადება,რაც ასუსტებს და ართმევსქმედითუნარიანობას ჯანსაღ საზოგადოებას.ქვეყანას ზიანს აყენებს ასევეცუდი,უმოქმედო მთავრობა,რომელიც სულ არ ფიქრობს უბრალოხალხზე.მოპარვა, მკვლელობაც და სხვა წვრილ-წვრილი დანაშაულებისაფრთხეს უქმნის ერთიანი,კონსოლიდირებული,მშვიდი სახელმწიფოსარსებობას გაღიმებული,ბედნიერი ხალხით.თუმცა ჩვენ გარშემო არსებობსკი ,,ერთპიროვნული''მორალური წესები ,რომლითაც გავმიჯნავთ უბრალოდმორალურ ცდომილებასა და ბოროტებას ერთმანეთისგან?ჩვენ,ქართველები,რატომღაც ბოროტებად ვნათლავთ LGBT პირებსაც,მათ საქციელს ,მათტანსაცმელს და აბსოლუტურად ყველაფერს,რაც მათ უკავშირდებათ. გვაქვს კიჩვენ უფლება,რომ ბოროტება ვუწოდოთ LGBT პრობლემას საქართველოში დამსოფლიოს მრავალ კუთხეში?ახლა კი ,როცა უკვე განვსაზღვრეთ ზოგადად არსი,შეგვიძლია გადავიდეთჰომოსექსუალიზმის თემაზე ,რომელიც საკმაოდ აქტუალურია როგორცსაზღვარგარეთ,ასევე ჩვენს სახელმწიფოში.უპირველესი პრობლემა ,რაც გეისაზოგადოებსთან ყველაზე მკვეთრად ასოცირდება ,არის ის დაავადებები,რომლებიც ყველაზე ხშირად თან სდევს LGBT საზოგადოებას.

დაავადება
მართალია,ამერიკის შეერთებული შტატების მხოლოდ 2 %-ს წარმოადგენს გეისაზოგადოება,მაგრამ 2009 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავუჯერებთ,იმპირთა 61 % ,რომლებიც არიან დაავადებულნი ე.წ. აივინფექციით( შიდსით),არიან ჰომოსექსუალი ადამიანები.(ძირითადად 13-29წლის მამაკაცები,რომელთაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან).ამ დაავადების კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებმა აჩვენა,რომ ყოველიმეხუთე(19%) ,ვისაც აქტიური სექსუალური ცხოვრება ჰქონდა მამაკაცთან,არისდაავადებული შიდსით და მეტიც, 44 %-მა საერთოდ არ იცოდა ამის შესახებ.ზემოთ მოცემულ შედეგებს თუ გავაანალიზებთ, LGBT პირები მხოლოდ თავიანთჯანმრთელობას კი არ აყენებენ საფრთხეს, არამედ ყველას.( ზოგიერთი მათგანიკავდება დაუცველი სექსით და ,მაშასადამე,სერიოზულ პოტენციურ პრობლემასუქმნის ფართო საზოგადოებას.ეს კი განსაკუთრებით მაშინ,როდესაცდაავადებულმა პირმა არ იცის საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ).

ფინანსური კოლაფსი
უკანასკნელი კვლევების გათვალისწინებით,ამერიკის შეერთებულ შტატებსყოველწლიურად $12.1 მილიარდზე მეტი უჯდება შენახვა/მკურნალობამოსახლეობის იმ ნაწილისა, რომლებიც დაავადებულნი არიან აივ ინფექციით.დაახლოებით მსგავსი ვითარებაა მსოფლიოს სხვა წამყვან ქვეყნებშიც.ამიტომდიდი უსამართლობაა სახელმწიფოს ბიუჯეტის ხარჯვა იმის გამო,რომჰომოსექსუალთა დიდი ნაწილი არ აქცევს ყურადღებას საკუთარ ჯანმრთელობასდა ამით სერიოზულ საფრთხეს უქმნის სხვასაც.ამით ისინი სოციუმის ფინანსურსტაბილურობასაც აყენებენ ზიანს.


ფსიქიკური ჯანმრთელობა
საინტერესოა,თუ როგორია მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობა LGBTსაზოგადოებაში?!აქვთ თუ არა მათ ისეთივე მაჩვენებლები, როგორცჩვეულებრივი ორიენტაციის მქონე ხალხს?შეიძლება გაგვიკვირდეს,მაგრამ ამკითხვაზე პასუხი უარყოფითია:ისინი არა მხოლოდ ორიენტაციით,არამედფსიქოლოგიურადაც განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან.რა არის ამისმიზეზები?

ჰომოსექსუალები დაახლოებით 50%-ით უფრო მეტად განიცდიან დეპრესიასვიდრე დანარჩენი მოსახლეობა, რაც ძალიან ხშირად განპირობებულიააქტიურად ნარკოტიკების მოხმარებით. ამის შედეგად თვითმკვლელობის რისკიცმატულობს.ამგვარად ჰომოსექსუალური ცხოვრების ხანგრძლივობა საშუალოდ24 წლით ნაკლებია ჰეტეროსექსუალთან შედარებით.

ჰაროლდ ილიფის კვლევას გამოეხმაურნენ ამერიკულ ფსიქიატრთა ასოციაციისფსიქიატრები.აქედან 73 % ფიქრობს,რომ ჰომოსექსუალი მამაკაცები ნაკლებადბედნიერები არიან.მათ გარკვევით აღიარეს,რომ ეს ფაქტი უფრო მეტადუკავშირდება პიროვნულ პრობლემებს ,ვიდრე სოციალურ სტიგმატიზაციას.უპირველესი მიზეზი კი ისაა,რომ ჰომოსექსუალთა დიდი ნაწილი უპირატესობასანიჭებს აქტიურ მრავალფეროვან სექსუალურ ცხოვრებას, რაც არ აძლევთ მათსაშუალებას ,რომ შექმნან ოჯახი და ჩამოაყალიბონ ჰარმონიულიურთიერთობები.

სექსუალური ძალადობა
სექსუალური ძალადობა უფრო ხშირია ჰომოსექსუალ მშობლებსშორის.მართლაც რომ შემაშფოთებლად დიდია სხვაობა ჩვეულებრივ ოჯახშიაღზრდილ ბავშვსა და LGBT ოჯახში აღზრდილს შორის.სტატისტიკაცხადყოფს,რომ ასეთი ბავშვების 29 % გამხდარან ძალადობის მსხვერპლნი.( სწორედ ეს ახდენს გავლენას ფსიქიკურ ჩამოყალიბებაზე).ამგვარად, თუკი შენიზრდები გეი მშობლების გარემოცვაში, რისკი იმასა, რომ გახდები სექსუალურიძალადობის მსხვერპლი, სავალალოდ ძალიან დიდია.21-ე საუკუნეში საზოგადოებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს პედოფილიადა ,, მღრღნელი თვალებით მოსიარულე დიდი კაცები,რომლებიცმოურიდებლად,უტიფრად შემოგვცქერიან ახალგაზრდა გოგოებს და ყურებითიკლავენ ცხოველურ ჟინს.( სამწუხაროდ,ხანდახან მხოლოდ ყურებას არკმარობენ და პატარა გოგონებს სამუდამოდ უნგრევენ ცხოვრებასა და ფსიქიკას.)როგორც სტატისტიკამ აჩვენა,ეს ხშირია LGBT საზოგადოებაში.ესაა მათი ერთერთინიშანი,რომელიც ცვლის,ამახინჯებს და უნდოს ხდის ქართულსაზოგადოებას- დედებს ეშინიათ შვილების გარეთ გაშვება.ისინი ენდობიანთავიანთ შვილებს,მაგრამ არა -სხვებს.

სექსუალური აღვირახსნილობა
სექსუალური აღვირახსნილობა ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას.LGBTსტატისტიკა კი შოკისმომგვრელად ცუდია ამ მხრივ:სტატისტიკური მონაცემებით 28% ჰომოსექსუალ მამაკაცებს ცხოვრების მანძილზეჰყოლიათ 1000-ზე მეტი სექსუალური პარტნიორი. იმავე კვლევის შედეგადგამოკითხულთა თითქმის ნახევარს სექსი ჰქონდათ არანაკლებ 500 სხვადასხვაპარტნიორთან.როგორც ირკვევა,ერთგულება არც ქორწინებაში და არცუბრალოდ სექსუალურ ურთიერთობისაც არაფერს წარმოადგენს.მაგალითადამერიკის შეერთებულ შტატებში თუკი ჩვეულებრივი ორიენტაციის მქონემამაკაცების 75% აცხადებს ერთგულებას ქორწინებაში, ჰომოსექსუალურმამაკაცებში ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბლა,4,5 % -მდეა დაწეული.

კაცობრიობის გაქრობა
რა არის ამ წუთისოფელში ადამიანის ზოგადი დანიშნულება?! ის უნდაგამრავლდეს,შეიტანოს მცირეოდენი წვლილი მომავალი თაობისჩამოყალიბებაში.რასაკვირველია,ეს არ შეუძლიათ LGBT პირებს,რომლებიცმხოლოდ სექსუალურ სურვილებს იკმაყოფილებენ .თუკი გამრავლდება ასეთიხალხი მსოფლიოში,გამოდის ,რომ უდიდესი საფრთხე-გადაშენება,ემუქრებაკაცობრიობას.

ამ სტატიის წაკითხვის შემდეგ თქვენ როგორ ფიქრობთ-არის თუ არა საშიშიLGBT საზოგადოება ზოგადად კაცობრიობისთვის?მე პირადად ვთვლი,რომპასუხი ცალსახაა.მაგრამ ისიც თვალსაჩინოა,რომ ქართველებს არასწორი გზაგვაქვს არჩეული ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად-ძალადობით ვერგამოვასწორებთ სიტუაციას.კარგად მახსოვს ერთ-ერთ მიტინგზე სასულიეროპირი,რომელიც მიექანება სკამით ხელში LGBT პირისკენ.ხალხო, ეს არ არისგამოსავალი. ჰომოსექსუალიზმი არ არის დანაშაული ,ეს არის დაავადება დაჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.

სტატიის ავტორია: Matt Slick
ორიგინალი სტატია და სტატისტიკის წყაროებიшаблоны для dle 11.2


© LIBERAL.GE. მასალის გამოყენების შემთხვევაში დაიცავით საავტორო უფლებები.


ტაგები: სექსუალური ცხოვრების საზოგადოების შორის საზოგადოებას შეიძლება როდესაც არიან ძალადობა მხოლოდ მსგავსი საფრთხეს სტატისტიკური ყველაზე ვიდრე ჰომოსექსუალ რომლებიც კვლევის ნაწილი მასშტაბის ლესბო გეი ტრანსგენდერი cisgender ჰომოსექსუალ